Jak je Commercial Awareness důležitá při pracovních pohovorech? Ptali jsme se českých a britských personalistů

Commercial Awareness patří na západě mezi stěžejní atributy určující úspěšnost pracovního pohovoru. V České republice studenti povědomí výslovně o Commercial Awareness a jejího získávání zatím nemají, přesto čeští personalisté potvrzují, že právě dobře rozvinutý přehled o fungování firmy a její konkurence nepřímo vyžadují.

 Blue Ocean Strategy
27.1.2016 9:00   |  

Zjednodušeně lze Commercial Awareness chápat jako uchazečovy vědomosti o fungování dané firmy, její konkurence a schopnost analyzovat trendy ovlivňující danou firmu. Podrobnějšímu objasnění pojmu jsme se věnovali zde.

Je zřejmé, že pozice Commercial Awareness je v zahraničí mnohem rozvinutější než u nás, kde je její působnost zatím omezená. „Pojem je více známý a používán v zahraničních společnostech a korporacích,“ uvádí Pavel Smejkal, managing director firmy Toprecruitment. Commercial Awareness není ovšem výsadou pouze velkých mezinárodních firem, ve kterých se s pojmem pracuje po vzoru zahraničních poboček. „Myslím si, že většina firem v České republice, aniž by tento pojem znala, klade uchazeči otázku: ‚Co víte o naší firmě?‘. Firmy tím sledují, jestli se uchazeč aktivně připravil na pohovor. Častokrát zjišťují jeho povědomí o firmě, zda se na výběrové řízení nachystal, zda tuší, o jakou firmu se jedná a v čem podniká,“ konkretizuje myšlenku lektorka a kariérní konzultantka Masarykovy univerzity v Brně Pavla Horáková. Zdá se tedy, že přestože toto slovní spojení teprve hledá své místo v českých personalistických slovnících, v praxi je již intuitivně aktivně využíváno.

Čím je větší zájem, tím je Commercial Awareness důležitější

Naopak ve Velké Británii se s Commercial Awareness pracuje mnohem důkladněji a profesionálněji. Kiren Gui, kariérní konzultant z King´s College London v rozhovoru pro The Student Times tvrdí, že čím větší je zájem o danou pozici, tím více je pro zaměstnavatele důležité, aby kandidáti měli Commercial Awareness. Commercial Awareness se u pohovoru testuje speciálními otázkami nebo modelovými situacemi, ve kterých musí kandidát použít právě svůj přehled a tím je vyřešit. „Pokud totiž oplýváte Commercial Awareness, je dost pravděpodobné, že budete schopni lépe chápat, co je třeba udělat pro to, aby organizace prosperovala a vyvíjela se,“ tvrdí Kiren Gui.

V České republice se s otázkami orientovanými na zjištění úrovně Commercial Awareness setkáte prozatím nejčastěji v ekonomickém a právním sektoru, v britském prostředí se však personalisté zajímají o Commercial Awareness bez ohledu na specifické pracovní prostředí. Kiren Gui zdůrazňuje důležitost Commercial Awareness napříč všemi obory a demonstruje ji na konkrétním příkladu charity: „Nezisková organizace neznamená ‚žádný zisk‘. Špatně prosperující charita nemůže konat dobro v takové míře, jakou si nastavila. I v případě, že chcete pracovat pro neziskovou organizaci, potřebujete porozumět její byznys strategii – odkud pocházejí její finanční prostředky, kdo by mohl mít zájem organizaci finančně podporovat, jak přilákat nové a udržet stávající sponzory, jak zvýšit hodnotu organizace nebo snížit její náklady.“

Commercial Awareness jako konkurenční výhoda

Přestože se Commercial Awareness postupně začíná objevovat mezi českými personalisty, nejedná se prozatím o žádný určitý model, se kterým by se cíleně a systematicky pracovalo. Lze tedy říci, že je v našem firemním prostředí oceňována jaksi nepřímo – pokud má kandidát povědomí o aktualitách a trendech v rámci svého oboru, má nespornou výhodu oproti ostatním. „Dobře obeznámený kandidát se totiž rychleji adaptuje na firemní kulturu, pozici a ztotožní se s cíli organizace. Obecně si myslím, že je velmi ceněné, když uchazeč prokáže povědomí o oboru, firmě, produktech, zákaznících a klientech,“ uvádí Horáková.

Milan Novák, spoluzakladatel společnosti GoodCall se k dané problematice vyjadřuje obdobně: „V dnešní době společnosti hledají zaměstnance se širokým záběrem a hlavně schopností spojit si pojmy, termíny a rozumět kontextu celého obchodního modelu společnosti. Člověk s větším rozhledem si dokáže věci lépe spojovat a tím pádem činit lepší rozhodnutí.“ Oba tím potvrzují, že s rozvinutou Commercial Awareness má uchazeč v českém prostředí nespornou konkurenční výhodu.

„Inspirace ze zahraničí se rozhodně vyplatí. Dnes je řada nových metod a případových studií dostupná na internetu,“ dopňuje Milan Novák. Pozitivní postoj k inovacím v oblasti HR sdílí především mladší čeští personalisté nebo ti, kteří měli možnost pracovat v zahraničních společnostech. Tento trend se bude pravděpodobně šířit, proto se studenti musejí důkladněji připravovat na pracovní pohovory.

Autor: Barbora Cadriková

Komentáře

Čtěte také

Shell omezil investice do fotovoltaiky. Musí prý zjistit, jak na ní vydělat

Shell omezil investice do fotovoltaiky. Musí prý zjistit, jak na ní vydělat

Ropná společnost Royal Dutch Shell omezí investice do solární energetiky, dokud nebude dostatečně zisková. Prohlásil to generální ředitel Ben van Beurden. Na jednání s akcionáři… více

Komerční prezentace
Mobilní web